Actives

EXECUTIVE BOARD

William Zhu

Regent
Kappa Class

Jahnavi Arora

Vice-Regent
Mu Class

Mei Hua Mei

Treasurer
Lambda Class

Zi Jing Wong

Scribe
Lambda Class

Ayaz Javaid

Corresponding Secretary
Mu Class

Jenny Xu

Class of 2021
Computer Science

William Zhu

Class of 2021
Mechanical Engineering

Harrison Chen

Class of 2021
Mechanical Engineering

Mei Hua Mei

Class of 2022
Civil Engineering

Thomas Manoka

Class of 2021
Computer Engineering

Zi Jing Wong

Class of 2021
Mechanical Engineering

Billy Luy

Class of 2021
Computer Science

Vivian Yee

Class of 2022
Computer Science / Applied Math & Statistics

Jahnavi Arora

Class of 2022
Computer Science

Melanie Chio

Class of 2022
Computer Science

Joanna Lao

Class of 2022
Computer Science

Kaitlyn Chua

Class of 2022
Biomedical Engineering

Michelle Tham

Class of 2022
Computer Science

Chris Kang

Class of 2022
Biology

Ayaz Javaid

Class of 2022
Mechanical Engineering

Shivani Sharma

Class of 2022
Computer Science

Sean Zhou

Class of 2021
Computer Science

Hao Li

Class of 2021
Engineering Science

Mateo Choi

Class of 2021
Computer Science

Gianmaria Biselli

Class of 2022
Computer Science

Nicholas Leong

Class of 2022
Computer Science

Joice Fan

Class of 2023
Computer Science

Rachel Huang

Class of 2022
Civil Engineering

David Zhao

Class of 2021
Computer Science

Harry Rajput

Class of 2023
Computer Science

Qifan Chen

Class of 2023
Mechanical Engineering

Logan Lao

Class of 2021
Mechanical Engineering