Executive Board

2020 – 2021

#87 William Zhu

Regent

Kappa Class

#95 Zi Jing Wong

Scribe

Lambda Class

#98 Jahnavi Arora

Vice Regent

Mu Class

#104 Ayaz Javaid

Corresponding Secretary

Mu Class

#92 Mei Hua Mei

Treasurer

Lambda Class